آگهی مزایده بصورت اجاره ساختمان ورودی پارک شادی  به مدت 5 سال

 

 

 

لطفا جهت دریافت مدارک اینجا کلیک نمائید .