عملیات بازگشایی معابر شهری - خیابان امام علی ع - پشت ساختمان مدیریت بحران (مهراس )