دیدار مسئولین حوزه علیمه شهر قاین با شهردار و رئیس و اعضای شورای شهر

 به گزارش روابط عمومی شهرداری ، مسئولین حوزه علیمه شهر قاین با شهردار و رئیس و اعضای شورای شهر دیدار  نمودند .