همزمان با ایام عید قربان ، اختصاص مکان عرصه دام زنده

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، همزمان با ایام عید قربان ، اختصاص مکان عرصه دام زنده در قسمت از سوله (نیروگاه دیزلی قدیم ) با نظارت شبکه دامپزشکی روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه فعال و نسبت به عرصه دام زنده جهت ایام عید سعید قربان فعالیت نمود .