آغاز عملیات جدول گذاری میدان ورودی شهر - روبروی نیروگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، به منظور تسهیل در تردد شهروندان میدان ورودی شهر از سمت مشهد بر روی جاده آسیایی به فاز 5 عملیات خاکبرداری و تسطیح و جدول گذاری میدان توسط گروه عمران آغاز شد .