مجموعه : سرخط آخرین خبرها
بازدید : 237

بررسی طرح پیشنهادی  راهبردی شهرداری با حضور دکتر رهنما از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، جلسه بررسی طرح پیشنهادی راهبردی شهرداری با حضور دکتر رهنما از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد  برگزار شد . در این جلسه دکتر یحیی پور شهردار قاین در سخنان خویش و بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای و دفتر امور شهری وشوراها استانداری ، رئوس کلی شرح خدمات و نحوه پیشبرد سند برنامه پنج ساله راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری به شرح ذیل می باشد:

1) بررسی اسناد فرادست

1-1) بررسی قوانین، ضوابط و مقررات ناظر بر توسعه شهری در سطح شهر و فراشهر

2-1) بررسی اسناد برنامه های توسعه در سطح فراشهری(ملی، استانی، شهرستان) و استخراج جایگاه شهر مورد بررسی در آن ها و جهت گیری های راهبردی برای توسعه شهر

3-1) بررسی اسناد برنامه های توسعه شهری مصوب (طرح جامع، هادی و تفصیلی شهر) و استخراج جایگاه شهر مورد بررسی در آن ها و جهت گیری های راهبردی برای توسعه شهر

4-1) بررسی اسناد برنامه ای بخشی برای توسعه شهر(ترافیک، پسماند، محیط زیست، فاضلاب، مدیریت منابع آب، مصرف انرزی و مانند آن ها) و استخراج جهت گیری های راهبردی برای توسعه شهر

5-1) جمع بندی و تحلیل جهت گیری های راهبردی توسعه شهر مستخرج از اسناد فرادست و مرتبط

2) مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شهر

1-2) انجام فرآیند چشم انداز سازی با جلب مشارکت بهره وران(تعیین ماموریت، چشم انداز، راهبردها و سیاست های اجرایی توسعه شهری) در صورت عدم کفایت جهت گیری های راهبردی مستخرج از اسناد فرادست و مرتبط جهت تدوین چشم انداز ئ راهبردها

2-2) تشکیل جدول تحلیل راهبردی  قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) جهت استخراج راهبردها . سیاست های اجرایی

3) برآورد درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری در طی سال های برنامه

1-3) بررسی روند درآمد شهرداری در پنج سال اخیر(اعم از درآمدهای نقدی و غیر نقدی)

2-3) بررسی دورنمای درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری در طی سال های برنامه

3-3) دسترسی شهرداری به بازارهای مالی و فروش دارایی و وصول مطالبات در طی سال های برنامه

4-3) ارائه سناریوهای تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در اجرای برنامه

5-3) ارائه سناریوهای درآمد شهرداری برای سال های برنامه به تفکیک  انواع کدهای درآمدی  در دوره برنامه

6-3) پیش بینی درآمدها و منابع تامین اعتباری شهرداری در سال های برنامه

7-3) نتیجه گیری و توصیه های مالی لازم برای تامین منابع برنامه

4) برنامه ریزی عملیاتی شهرداری در پیوند با برنامه ریزی راهبردی شهر

1-4) شناسایی طرح های مورد نیاز برنامه به تفکیک حوزه های کارکردی در اتصال با سیاست ها و راهبردهای برنامه

2-4) تهیه فهرستی از پروژه های در حال اجرا و مصوب شهرداری به تفکیک هر یک از برنامه های وظایف سه گانه خدمات اداری، خدمات شهری و عمران شهری

در این جلسه دکتر رهنما استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در سخنان گزارشی از توانمندهای دانشگاه فردوسی ارائه و آمادگی مجموعه دانشگاه فردوسی مشهد را در اجرای بررسی طرح راهبردی اعلام نمود .  

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30005947

تلفن شهرداری مرکز:  3-05632566201 

فکس :  05632566204 -05632566065

تلفن روابط عمومی   : 0563256221     

فکس روابط عمومی :  05632566221

پست الکترونیک : ghayencity@gmail.com

آدرس : قاین -بلوار سیمان شهر - نبش بلوار آزادگان - شهرداری قاین

بازدید امروز324
بازدید دیروز355
بازدید هفته2621
بازدید ماه4960
کل بازدید200139