اصلاحیه - مزایده فروش 11 قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک شهرداری ، امام علی (ع) و شهرک سیمان

لازم به توضیح است به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده می رساند قطعات ردیف 9 و 10 اگهی فوق به نشانی کوچه امام علی (ع) 20 (اشتباها امام علی (ع) 14 درج شده است ) اصلاح میگردد.

جهت دریافت اسناد مزایده  اینجا کلیک نمائید .