جلسه بررسی لوایح ارسالی شهرداری به شورای شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، به منظور بررسی لوایح ارسالی شهرداری به شورای اسلامی شهر جلسه ای با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار برگزار شد .