عملیات جدول گذاری کوچه شهید کاوه 2 شهرک ولیعصر توسط گروه عمران