دیدار شهردار با  روسای ادارات کار ، تامین اجتماعی ، فنی و حرفه ای و تشکل های کارگری

 به گزارش روابط عمومی شهرداری ، دکتر غلام پور  شهردار به اتفاق آقای قرائی عضو شورای اسلامی شهر با  آقایان غلامی رئیس اداره کار و امور اجتماعی ، راستی رئیس شعبه  تامین اجتماعی ، مظلوم رئیس فنی و حرفه ای ، زحمتی رئیس انجمن کارگری و مسئولین  تشکل های کارگری شهرستان دیدار و در خصوص مسائل حوزه کار در سطح شهر قاین بحث و تبادل نظر شد و بر همین اساس شهرداری ، بزودی  نسبت به ساخت خانه کارگری در محل پارک ساحل اقدام میکند .