جلسه بررسی طرح سرمایه گذاری در شهر قاین

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، با حضور شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و سرمایه گذار بخش خصوصی ، جلسه بررسی طرح سرمایه گذاری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .