بازدید میدانی شهردار از اجرای پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، دکتر غلام پور شهردار به اتفاق کارشناسان شهرداری از عملیات عمرانی موزائیک فرش بوستان آفتاب و اصلاح هندسی اول بلوار فرهنگ بازدید میدانی نمود .