مشاهیر شهر قاین

علوم قرآنی سید ابوالحمد مهدی بین نزار قاینی  سید محمد نوربخش قاینی  محمد رضا قاینی  فصیح الدین محمد بن علی دشت بیاضی  شیخ علی اصغر قاینی  سلطان العلمای قاینی  کربلایی اسد الله حسینی  محمد حسن بن علی قاینی  ملکشاه فهستانی
دانش حدیث احمد بن قارن قاینی    سید ابوالحمد مهدی بن نزار قاینی    محمد بن ابراهیم قاینی    حسن بن طاهر قاینی    حسن بن طاهر قاینی    محمد بن جمعه بن خلف قاینی    ابراهیم بن اسحاق قاینی    زافیرین سلیمان قهستانی    احمد بن محمد    اسحاق بن احمد بن ابراهیم
دانش اصول فقه سید یوسف بن محمد حسینی بازاری قاینی    سید عبدالرحیم موسوی قاینی    سید ابوطالب مجتهد قاینی    سید حسن قاینی    سید اسماعیل بن محمد جعفر    شیخ محمد علی    شیخ حسن خرمی
عرفا سید محمد نور بخش قاینی  جلال الدین محمد اگهی قاینی  کمال الدین محمد اصفی قهستانی  محمد معصوم دشت بیاضی  محمد مومن دشت بیاضی  مولانا سراج قاینی  محمد بن محمد ابیزی قاینی  شاه قاسم نوربخش  شاه شمس الدین نور بخش  صفی نور بخش  حسن بن منصور قاینی
مفتیان و مراجع علامه شمس الدین محمد    حسن بن منصور    ابو اسحاق    شیخ محمد علی    اقا سید ابوطالب    مولانا اسماعیل    سید ابراهیم    شیخ محمد علی
ادبیات قارسی بوذر جمهر قاینی    وراق قاینی    ابو عبید الله ادیب قاینی    محمد اکبر منشی بمرودی قاینی    محمد بن محمد    دبیر بومظفر قاینی    ملا صعود بمرودی قاینی
شعرا خباز قاینی  وراق قاینی  بزرجمهر قاینی  اصفی قاینی  اگهی قاینی  کوشککی قاینی  ولی قاینی  هلال قاینی  سعدی قاینی  ساغر قاینی  سید جعفر نور بخش  شیونی قاینی
ادبیات عرب محمد دشت بیاضی قاینی    وجیه بن ابی طیب قاینی    جلال بن محمد قاینی    محمد جعقر قاینی    بزرجمهر قاینی    ابو بکر قهستانی    محمد بن جلال بن قاینی    محمد مومن
کاتبان محمد رضا بن محمد صادق قاینی    رفیع بن محمد حسن قاینی    سلطان محمد قاینی    علی بن ملا عباسعلی شاهرختی قاینی    سید محمد بن عبد محمد قاینی    محمد اکبر قاینی    ابو مسلم بن عزالدین قهستانی
خوش نویسان سید اسماعیل بن محمد جعفر  مولانا بلال شاخنی  ابو مظفر قاینی  خالص بمرودی  خواجه قاینی  قاضی قاینی  فخر المحققین قاینی  سید مرتضی قاینی
مترجمان حسن بن سعد    سید مرتضی
هنرمندان دلخک قاینی    بی بی روشنایی قاینی    مولانا غیاث الدین جمشید    مولانا جلال لالدین محمد اگهی
نقاشان فخر الدین ابوالحسن قاینی    سید علی رضا، صفا قاینی
دارو شناسی، سلاح شناسی، موسیقی میرزا عبد الله قاینی    کافی بن محتشم قاینی    ابو جعفر کافی قاینی
منجمان مولانا باقی   حسن بن سعد   ابن بامشاد   مولانا قطب الدین   فصیح الدین محمد بن علی   ملا محمد منجم   غلام حسین منجم   محمد مهدی منجم   میرزا محتشم
رجل سیاسی اقا سید ابوطالب     اقا سید جواد     شیح حسن بیهودی     ملا حسین ذاکر     میرزا حسین     میرزا رضی     شیخ سبحان علی خان     میرزا غلام رضا زرین قلم     عبدالجلیل     معین الدین محتشم
نخست وزیران حسن بن منصور     غیاث الدین جمشید
وزرا حکام و فرمانروایان قاینی
محمد بیک قهستانی  بو ابراهیم قاینی  حسن بن منصور  امیر محمد بن ابراهیم  میرزا علی محمد حان دانش بمرودی قاینی  ایمر عبدالمحمد دشت بیاضی  خواجه منصور بن سعید  قاضی حسین قاینی  امیر خلیل قاینی  امیر بزرگمهر قاینی  امیر علا الدین قاینی

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30005947

تلفن شهرداری مرکز:  3-05632566201 

فکس :  05632566204 -05632566065

تلفن روابط عمومی   : 0563256221     

فکس روابط عمومی :  05632566221

پست الکترونیک : ghayencity@gmail.com

آدرس : قاین -بلوار سیمان شهر - نبش بلوار آزادگان - شهرداری قاین

بازدید امروز790
بازدید دیروز1520
بازدید هفته4107
بازدید ماه43789
کل بازدید2110428