جلسه بررسی میزان حفاری  معابر شهری  شرکت مخابرات

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، جلسه بررسی میزان حفاری  معابر شهری  شرکت مخابرات  با حضور مهندس ایوب نژاد شهردار و مهندس حیدرنژاد رئیس اداره مخابرات شهرستان برگزار شد .