در راستای تصمیمات ستاد کرونا ، کلیه ورودی و خروجی های شهر قاین مسدود شد .

قابل توجه همشهریان گرامی :  با توجه به ابلاغ محدودیت های جدید کرونایی از شنیه یکم آذرماه ورود وسائل نقلیه با پلاک غیر بومی به شهر قاین و خروج وسائل نقلیه با پلاک بومی از شهر قاین ممنوع می باشد .

به منظور کنترل و محدودیت های کرونایی و مهار بیماری کرونا و برابر دستوالعمل ستاد کرونای شهرستان ورودی های شهر قاین از سمت مشهد ، بیرجند و زیرکوه با همکاری شهرداری قاین و راهدای مسدود شد .

لذ از شهروندان و مسافرین خواهشمند است از تردد در مسیر شهر قاین خودداری نمائید .